“Dacă vrei să auzi promisiuni, adresează-te unui bărbat; dacă vrei să vezi ceva dus la bun sfârşit, adresează-te unui femei”
 
13 Decembrie Nr. 55, BRASOV.               

Tel/Fax: 0268-471.503

Email: of_psdbv@yahoo.com 

      

 

    

ORGANIZATII LOCALE DE FEMEI ACTIVE IN JUDETUL BRASOV 

     In anul 2003, cu precădere după desfăşurarea Conferinţei Naţionale a Organizaţiei de Femei a PSD activitatea acestei structuri s-a reorientat pe noi direcţii, care să acopere o nouă abordare a statutului femeii în societate şi în  sfera politică, adaptarea la un nou set de valori în ceea ce priveşte domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Programele naţionale lansate au vizat convergenţa şi sporirea impactului activităţilor organizaţiilor de femei la nivel judeţean. Luând în considerare grupurile ţintă cărora au fost adresate acţiunile Organizaţiei de Femei Braşov se poate concluziona că aceasta a constituit cel puţin un eficient mecanism de comunicare socială şi de feedback care să recepteze problemele din diverse medii sociale.

       Principalele domenii pe care a activat Organizaţia de Femei Braşov a PSD au fost: Protejarea şi sprijinirea categoriilor de femei defavorizate, Combaterea violenţei sociale, Creşterea rolului politic al femeii, Pentru sănătatea noastră. Începând cu luna august a anului 2003, acţiunile derulate de Organizaţia de Femei în judeţul Braşov s-au încadrat în programele din cadrul NOII OFENSIVE POLITICE A PSD, şi anume “Dăruieşte şi vei fi fericit!” şi “Învaţă pentru viitorul tău”. Ca şi componentă integrată a PSD, Organizaţia De Femei Braşov a dorit să deschidă culoare cât mai largi de dialog şi disponibilitate către colectivităţi cât mai reprezentative, al căror comportament electoral va fi deosebit de important în 2004.

 

                                                              Preşedinte,

                                   Jr. Luminiţa OLTEANU

 

COPYRIGHT (C) 2004, ORGANIZATIA DE FEMEI A PSD BRASOV